Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 09


          Rytmické cvičenie č.9 (beginue - druhá varianta). Najnáročnejší rytmus s doteraz uvádzaných. Obsahuje totiž aj "bodku pri note",ktorá predlžuje jej trvanie o 1/2 a tiež aj 16-tinové doby. V tomto rytme "akoby utekali" až tri prvé doby. Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol akord Emi. Počítajte si, je to na 4 doby: pr-(vá / dru-há / tre-tia) / štvr-tá.

Rytmické cvičenie beginue2


Cvičte rytmus 4/4 beginue, varianta 2 s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 09


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 4/4 beginue2 s použitým otvoreným G dur akordom.GU-214 Rytmické cvičenie - 4/4 beginue varianta 2

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku