Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: SAL-A :.


stupnicovo akordový list - strana A


Pre zväčšenie obrázku klikni na obrázok

SAL strana A


Manuál ku SAL-A


          Najskôr napíšem, čo na SAL. A (strane A) tohto stupnicovo-akordového listu najdete. Šípka vľavo hore ukazuije na tónový materiál pre odvodenie modálnych (stredovekých, církevnych) stupníc (módov). V strede nad označním "dur" sa v príslušnom stĺpci nachádzajú tóny základnej diatonickej rady (DR), ktorá v pôvodnom netransponovanom tvare obsahuje tóny c-d-e-f-g-a-h, ktoré sú vyznačené červenou farbou. DR je zhodná s ionskym modusom a diatonickou durovou stupnicou a je označená zhrubnutým stĺpcovitým výsekom. Tóny DR nasledujú postupne zdolnej časti výseku smerom nahor: c-d-e-f-g-a-h.
          Napravo je v príslušnom stĺpci nad skratkou IO znázornená intergvalová charakteristika tejto stupnice, ktorú predstavujú jednotlivé arabské čísla (1,2.3.4.5.6.7). O aký presne interval ide sa dozviete s tabuľky napravo nižšie pod nadpisom INTERVALY, napr. 1 = čistá prima, 7 = veľká septima atď... Intervalová charakteristika stupnice (jej číselný vzorec) vždy zodpovedá intervalovým vzdialenostiam jednotlivých tónov stupnice vždy k tónu základnemu - najnižšiemu v stupnici a nieintervalovým vzdialenostiam medzi jednotlivými susednými tónmi stupnice!.
          Tónový materiál v zhrubnutom stĺpcovitom výseku nad nápisom "mol" (tóny: c-d-es-f-g-as-b) červenou farbou predstavuje a označuje "diatonickú molovú stupnicu" (zhodnú s aiolskym modusom). Jej intervalovú charakteristiku (1-2-3b-4-5-6b-7b) opäť nájdete v príslušnom stĺpci nad noznačením "AI" (aiolska). Pre lepšiu čitateľnosť v riadkoch sú tieto farebne odlíšené.
          V tomto "akčnom poli" takto môžete postupne vyčítať tóny a aj charakteristiky všetkých siedmych modálnych stupníc (ionska, dorska, frygicka, lydicka, mixolydicka, aiolska a lokrijska) ako aj v príslušných st´plcoch napravo ich intervalové zloženie (vzorec). Ak by sme posunuli vyhľadávanie napr. pri DR s označenia "dur" (predznamenanie "0") o jedno pole vpravo, môžeme vyčítať jej transpozíciu od základného tónu "g" (predznamenanie 1#). Ak by sme sa posunuli od "dur" ("0") o jedno pole vľavo, dostali by sme transpozíciu smerom k "béčkam" (F dur), ale posunúť sa môžeme aj o viacej políčiek a odvodiť si tak rôzne transpozíciie a nielen stupníc ionska a aiolska ale aj osttaných.
          V pravej časti (bližšie k stredu) sa nachádzajú stĺpce s označením 3-zvuky a 4-zvuky nad ktorými sa nachádzajú časti akordových značiek, ktoré keď doplníme k písmenovemu základu, dostaneme akordovu značku - skratku, napríklad v DR su na prvom stupni akordy C dur (3-zvuk) alebo Cmaj7 (4-zvuk), na druhom stupni Dmi alebo Dmi7, na tretom stupni Emi alebo Emi7 atď... Pri tvorbe akordovej značky využívame informáciu o základnom tóne v príslušnom riadku, ktorý premeníme na veľké prísmeno ako základ značky akordu a doložíme k tomu doplňujúcu skratku s príslušného stĺpca (3-zvukov alebo 4-zvukov) v príslušnom riadku. Nasledujúca tabuľka popisuje takéto odvodenie v "C" ionskej (DR) stupnici:


stupeň písmeno z riadku skratka z riadku 3-zvuky kvintakord skratka z riadku 4-zvuky septakord
I. c dur C maj7 Cmaj7
II. d mi Dmi mi7 Dmi7
III. e mi Emi mi7 Emi7
IV. f dur F maj7 Fmaj7
V. g dur G 7 G7
VI. a mi Ami mi7 Ami7
VII. h mi5b Hmi5b mi7/5b Hmi7/5b

          Podobným spôsobom by sme sa mohli orientovat aj v dolnej časti SAL-A kde je to o to jednoduchšie, že sú tam vyobrazené len stupnice harmonická a melodická vzostupná mol. V spodnej časti (úplne dole) sú znázornené najjednoduchšie prstokladové cvičenia pre jednotlivé uvedené stupnice v základnom tvare cez dve oktávy. Bielou je označený základný tón, červenpu "typický" tón a čiernou ostatné tóny stupnice.
          Odvodzovať môžete pre uvedených 9 stupníc (7 modálnych: ionska, dorska, frygicka, lydicka, mixolydicka, aiolska a lokrijska a dve modifikovane molové harmonická a melodická vzostupná). Z modálnych sú durové ionska, lydicka a myxolydicka a molové dorska, frygicka, aiolska a lokrijska. Vyberať si môžete s množstva transpozícii smerom ku krížikom alebo béčkam. Čítať a určovať môžete aj intervalové vzorce (vzdialenosti) v jednotlivých uvedených stupniciach. Za pomoci základného písmena a akordovej skratky môžete dotvárať akordové značky (3-zvuky alebo 4-zvuky).
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku