Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: SAL-B :.


stupnicovo akordový list - strana B


Pre zväčšenie obrázku klikni na obrázok

SAL strana B

Manuál ku SAL-B


          Strana "B" zobrazuje grafické schémy akordov (akordové schémy) s prstokladmi ľavej (dohmatovej) ruky. Praktickým zoradením týchto schém a stručnými vysvetlívkami v tomto návode sa naučíte ich jednoduchému používaniu..
          Na strane "B" SAL nájdete grafické akordové schémy trojzvukov (kvintakordov) a niektorých štvorzvukov (septakordov). Podľa nich sa môžete naučiť chytať (hmatať) najpoužívanejšie akordy. Podobne ako tomu bolo v schémach prstokladov, aj pri akordových schémach je základom grafický náčrt časti hmatníku kde sú zobrazené miesta, ktoré treba prstami ĽR na hmatníku správne dohmatnúť, aby zaznel príslušný akord. Dôležitým orientačným bodom je opäť značenie polôh nad každou akordovou schémou. Skutočne dbajte na to, aby ste najskôr vypozorovali v ktorej polohe sa zobrazovaný akord nachádza. Tak napríklad akord G#7 nachádzajúci sa vpravo pri dominantných septakordoch sa hmatá prstami ĽR od 4 polohy a nie od druhej. 1. a 2. poloha sú vynechané! Označenie prstov ĽR je rovnaké ako pri cvičení stupníc.

1 - ukazovák ĽR
2 - prostredník ĽR
3 - prstenník ĽR
4 - malíček ĽR

          V akordových schémach sa orientujte pomocou akordových značiech vytvorených z písmena a doplnkovej značky na strane "A". Na strane "B" sú akordové značky uvedené vždy vpravo nad akordami. V strede pod označením ionskej stupnice (žltý stĺpec) sa nachádzajú akordy vytvorené na stupnici "diatonická dur" (sedem stupňov - sedem akordov). Ako prvý stupeň je vždy v stĺpci označený akord (akordová značka) v čiernom poli. Napr. pri ionskej stupnici je to najvrchnejší akord v žltom stĺpci. I. stupňom v lydickej stupnici (zelený stĺpec) to je akordová schéma štvrtá zhora.
          Podľa malého čísla v bielom štvorčeku naľavo vedľa každej akordovej značky určíte nielen o aký stupeň sa jedná (1 = I. stupeň až 7 = VII. stupeň, pričom prípadné znaky za číslom "b" alebo "#" neberieme do úvahy), ale toto číslo v spojení s "#" alebo "b" určuje presnú intervalovú vzdialenosť základného tónu príslušného akordu k základnému tónu akordu tónického (I. stupeň). Čísla v štvorčeku v rámci jednotlivých stĺpcov dávajú dohromady "intervalový vzorec" danej stupnice.
          Ak si dobre všimnete viaceré akordové grafické schémy s rovnakou akordovou značnou (napr. I. stupeň v C dur ionskej - vrchná schéma a I. stupeň v C dur lydická - štvrtá z vrchu) majú uvedené rôzne hmaty. Nech vás to nemýli! Ide o to, že každý akord sa môže na hmatníku gitary zahrat niekoľkými spôsobmi a v rôznych polohách. Na gitare je 6 strún a preto u väčšiny kvintakordov a septakordov sú niektoré tóny oktávovo zdvojené. Viacero možností hmatov rovnakého akordu je uvedených na SAL - B preto, aby ste sa naučili niekoľko variantov hmatov príslušného typu akordu. Vždy je možné použiť hociktorý z týchto rôznych hmatov rovnakého akordu.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku