Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Nonove akordy - päťzvuky :.          Doplnením ďalšej tercie k septakordu vznikne päťzvuk – „nonový akord“. Nonové akordy môžu mať rozsah malej, veľkej alebo zväčšenej nony. Túto akordovú triedu (ako aj ďalšie dve vyššie triedy) nebudeme určovať presne popisne, bolo by to zložité a nepraktické. Nonové akordy si popíšeme ako spojenie septakordov s ďalšou pridanou terciou.
          Pri zostavovaní nonových akordov vzniká v dvoch prípadoch enharmonická zámena. Ak si uvedomíme, že poznáme 7 typov diatonických septakordov a ku každému priradíme malú alebo veľkú terciu, tj. 7 x 2 = 14. Odpočítame dva typy, ktoré tvoria enharmonickú zámenu a dostaneme konečný počet 12 diatonických nonových akordov:

nonove _akordy -graf


          Značkový systém pozná 24 typov alterovaných nonových akordov, z ktorých sa ale v praxi stretávame najčastejšie zo šiestimy typmi: 3/, 9/, 14/, 17/, 19/, 23/. (Za každým typom nonového alrerovaného akordu je napísaný alterovaný interval, ktorý je označený hrubým a počiarknutým písmom.)

nonove akordy alterovane


C9
 
C9♭
 
Cmaj9
 
Cmaj9♯

 
Cmi9♭
Cmi9
 
Cmimaj9
 
Cmi9♭/5♭

Cmi9/5♭
 
Cdim9♭
 
Cmaj9/5♯
 
Cmaj9♯/5♯

Alterované
 
Obohatené

Dominantný septakord s veľkou nonou (C9)Vznikne pripojením veľkej tercie k dominantnému septakordu:


nonovy c9


Nonový akord C9 = C – E – G – B – d môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mixolýdickej (mixolýdicky modus):

C – D - E - F – G – A – B – c – d – e – f – g – a ...


V stupnici C dur by sme na V. stupni odvodili tento nonový akord G9 = G – H – d – f - a :

C – D – E – F- G - A – H – c – d – e – f – g - a ...


          Odvodenie nonových akordov môže byť od rôznych stupníc. Všeobecne platia rovnaké pravidlá spomínané už pri septakordoch. U nonových akordoch pribúda však jeden tón (tercia) navyše.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku