Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Septakordy - štvorzvuky :.          Tvoria ďalšiu vyššiu triedu v akordovej sústave. Oproti kvintakordom obsahujú v svojej základnej forme štyri tóny (z toho aj názov štvorzvuky). O septakorde však hovoríme až vtedy, keď je v akorde zastúpená septima. Z toho vyplýva, že nie každý štvorzvuk musí byť aj septakordom. Septakordy sú zložené z niektorého typu kvintakordu, ku ktorému je pridaná malá alebo veľká tercia. Rozpätie septakordov v ich základnom tvare je veľká, malá alebo zmenšená septima (z toho aj názov septakordy).
          Ak logicky doplníme všetky štyri typy kvintakordov diatonickými terciami (malá a veľká tercia) a vylúčime enharmonické (stejnozvučné) tóny a tým aj tieto akordy (konkrétne C-E-Gis-His = C-E-Gis-c), dostaneme spolu sedem typov diatonických septakordov:


septakordy graf


          V praxi sa stretneme tiež z dvomi alterovanými (chromaticky pozmenenými) septakordami C7/5♯ - alterovaný septakord zväčšene malý a C7/5♭ – alterovaný septakord tvrdo zmenšene malý – viď schéma vyššie.


C7
 
Cmaj7
Cmi7
 
Cmimaj7


Cmi7/5♭
 
Cdim
 
Cmaj7/5♯
 
C7/5♯

C7/5♭
 
Obohatené


Dominantný septakord (C7)Nazývame ho tiež septakordom tvrdým, malým. Vznikne pridaním malej tercie k durovému kvintakordu:


septakord durovy vzorec


Septakord C7 = c – e – g – b môžeme odvodiť napr. od V. stupňa stupnice F dur (diatonická dur, iónsky modus):

F – G – A – B – c – d – e – f – g – a – b – c1.......

V stupnici C dur by sme na V.stupni odvodili dominantný septakord G7 = G – H – d – f :

C – D – E – F- G - A – H – c – d – e – f – g ......

Odvodenie dominantného septakordu „C7“ (skratka DS) od tónu „c“ je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-e-g-b. Rozpätie DS je malá septima, stavba septakordu: veľká tercia + malá tercia + malá tercia. Názov dominantný septakord je odvodený od jeho tvorby – na V. stupni – dominante sedemtónovej stupnice. Intervalový vzorec 1 – 3 – 5 – 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho transponovaní.


Najpoužívanejšie základné tvary septakordov typu "X7"


Najčastejšie hmaty septakordu X7
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku