Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Transpozície kadencií po kvartách nahor - molová stupnica


          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo postupne prechádzať cez základné harmonické funkcie kadencie v rôznych polohách na hmatníku od príslušnej tóniny. Najskôr základná poloha (najnižšia poloha - pri sedlovom pražci) s akordami) a potom obraty príslušných akordov v kvartovom slede diatonickej mol
pre toniku, subdominantu a dominantu trojzvuku a paralelný mol k tónike.
          Okrem toho som zaradil do prehľadu aj dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol pretože tento septakord sa najčastejšie vyskytuje v molových tóninách na V. stupni , lebo najlepšie vystihuje dominantných charakter tejto funkcie (dominanty).

* * * Pre detailnejšie informácie kliknite na vysvetlívky a prípadne diskusiu. * * *


vysvetlívky
 
diskusia k téme


tónina D mol
1♭
tónika (I. stupeň) Dmi
subdominanta (IV. stupeň) Gmi
dominanta (V. stupeň) Ami (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) A7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) F dur


tónina G mol
2♭
tónika (I. stupeň) Gmi
subdominanta (IV. stupeň) Cmi
dominanta (V. stupeň) Dmi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) D7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) B dur

tónina C mol
3♭
tónika (I. stupeň) Cmi
subdominanta (IV. stupeň) Fmi
dominanta (V. stupeň) Gmi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) G7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) E♭ dur

tónina F mol
4♭
tónika (I. stupeň) Fmi
subdominanta (IV. stupeň) Bmi
dominanta (V. stupeň) Cmi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) C7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) A♭ dur

tónina B mol
5♭
tónika (I. stupeň) Bmi
subdominanta (IV. stupeň) E♭mi
dominanta (V. stupeň) Fmi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) F7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) D♭ dur

tónina E♭ mol
6♭
tónika (I. stupeň) E♭mi
subdominanta (IV. stupeň) A♭mi
dominanta (V. stupeň) Bmi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) B7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) G♭ dur

tónina A♭ mol
7♭
tónika (I. stupeň) A♭mi
subdominanta (IV. stupeň) D♭mi
dominanta (V. stupeň) E♭mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) E♭7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný dur (III. stupeň molovej stupnice) C♭ dur

vysvetlívky
 
diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku