Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Transpozície kadencií po kvintách nahor - molová stupnica


          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo postupne prechádzať cez základné harmonické funkcie kadencie v rôznych polohách na hmatníku od príslušnej tóniny. Najskôr základná poloha (najnižšia poloha - pri sedlovom pražci) s akordami) a potom obraty príslušných akordov v kvintovom slede diatonickej mol pre toniku, subdominantu a dominantu trojzvuku a paralelný mol k tónike.
          Okrem toho som zaradil do prehľadu aj dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol pretože tento septakord sa najčastejšie vyskytuje v molových tóninách na V. stupni , lebo najlepšie vystihuje dominantných charakter tejto funkcie (dominanty).
* * * Pre detailnejšie informácie kliknite na vysvetlívky a prípadne diskusiu. * * *


vysvetlívky
 
diskusia k téme


tónina A mol
0♯, 0♭

tónika (I. stupeň) Ami
subdominanta (IV. stupeň) Dmi
dominanta (V. stupeň) Emi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) E7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) C dur

tónina E mol
1♯

tónika (I. stupeň) Emi
subdominanta (IV. stupeň) Ami
dominanta (V. stupeň) Hmi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) H7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) G dur

tónina H mol
2♯

tónika (I. stupeň) Hmi
subdominanta (IV. stupeň) Emi
dominanta (V. stupeň) F♯mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) F♯7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) D dur

tónina F♯ mol
3♯

tónika (I. stupeň) F♯mi
subdominanta (IV. stupeň) Hmi
dominanta (V. stupeň) C♯mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) C♯7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) A dur

tónina C♯ mol
4♯

tónika (I. stupeň) C♯mi
subdominanta (IV. stupeň) F♯mi
dominanta (V. stupeň) G♯mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) G♯7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) E dur

tónina G♯ mol
5♯

tónika (I. stupeň) G♯mi
subdominanta (IV. stupeň) C♯mi
dominanta (V. stupeň) D♯mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) D♯7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) H dur

tónina D♯ mol
6♯

tónika (I. stupeň) D♯mi
subdominanta (IV. stupeň) G♯mi
dominanta (V. stupeň) A♯mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) A♯7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) F♯ dur

tónina A♯ mol
7♯

tónika (I. stupeň) A♯mi
subdominanta (IV. stupeň) D♯mi
dominanta (V. stupeň) E♯mi (dominanta ako trojzvuk s diatonickej mol)
dominantný septakord = DS (V. stupeň) E♯7 (dominantný septakord prevzatý s melodickej vzostupnej mol)
paralelný mol (III. stupeň molovej stupnice) C♯ dur

vysvetlívky
 
diskusia k téme

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku